Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025  

Ngày 21-9, UBND thành phố ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025. Theo đó, các sở ngành tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng kinh doanh gắn với trách nhiệm về xã hội và môi trường của doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong ASEAN. Đồng thời, xúc tiến thành lập các Hội hữu nghị song phương giữa Việt Nam và từng nước trong Cộng đồng ASEAN, thành lập Hội hữu nghị đa phương Việt Nam - ASEAN để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác phát triển giữa Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng với nhân dân các nước nội Khối. 

Liên kết website