Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025   Đăng ngày 22-09-2017 08:55
  • 1,6 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Đăng ngày 21-09-2017 15:08
  • Phê duyệt đề án “Phát triển ngành kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” Đăng ngày 20-09-2017 16:50
  • Giải quyết dứt điểm đối với các hợp tác xã ngưng hoạt động Đăng ngày 20-09-2017 16:18
  • Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí đăng tải từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2017 Đăng ngày 18-09-2017 16:21
  • Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 37 Đăng ngày 18-09-2017 11:23
  • Đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong bão số 10 Đăng ngày 15-09-2017 11:05
  • Học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học chiều 15-9 Đăng ngày 15-09-2017 10:40
  • Các đơn vị, trường học chủ động ứng phó với Bão số 10 Đăng ngày 14-09-2017 19:06
  • Chủ động ứng phó với bão số 10 Đăng ngày 14-09-2017 14:54

Liên kết website