Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Công khai chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công Đăng ngày 22-11-2017 10:49
  • Quy định công khai các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công Đăng ngày 22-11-2017 10:45
  • Công bố 9 dự án đã hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất Đăng ngày 22-11-2017 10:38
  • Mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt Đăng ngày 21-11-2017 17:10
  • Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Đăng ngày 21-11-2017 17:09
  • Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 46 Đăng ngày 21-11-2017 17:08
  • Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở động vật Đăng ngày 20-11-2017 23:31
  • Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam Đăng ngày 20-11-2017 23:28
  • Ngăn đường, đỗ xe phục vụ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX Đăng ngày 20-11-2017 10:39
  • Danh sách các đơn vị ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị bão, lũ năm 2017 đợt 1 Đăng ngày 18-11-2017 08:47