Miễn phí vé xem phim Liên hoan phim Nhật Bản tại Đà Nẵng

Trong thời gian từ ngày 5 đến 7-1-2018 và từ ngày 13 đến 14-1-2018, tại Rạp chiếu phim Lê Độ, số 46 Trần Phú, Đà Nẵng, sẽ diễn ra Liên hoan phim Nhật Bản năm 2017. Ngày 27-12, UBND thành phố đã có Công văn số 10471/UBND-SVHTT đồng ý để Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Liên hoan phim này tại thành phố.

10 luật chính thức có hiệu lực tháng 1/2018

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;  Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương;  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch là 10 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.