Hơn 16.400 phòng khách sạn 3-5 sao tại Đà Nẵng

Công bố mới nhất của Công ty CBRE Việt Nam (CBRE) tại buổi thông tin về thị trường bất động sản Đà Nẵng Quý IV-2017 diễn ra mới đây cho thấy, trong Quý IV-2017, thị trường khách sạn Đà Nẵng đón nhận thêm 01 khách sạn 5 sao, 01 khách sạn 4 sao và 03 khách sạn 3 sao; cung cấp thêm hơn 1.508 phòng, nâng tổng nguồn cung 3-5 sao tại Đà Nẵng lên 16.402 phòng (tăng 37% so với 2016). 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;  Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương;  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch là 10 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.