Điều kiện mới về tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng; Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; Cho phép đào tạo thạc sĩ ngành hóa dược; Điều kiện về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp; Làm thủ tục tàu bay xuất nhập cảnh qua cơ chế một cửa Quốc gia từ 15/11; Phục vụ thức ăn cho hành khách bị chậm chuyến bay từ 3 giờ trở lên... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2017.