Công khai chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công

Ngày 21-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định việc công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4-12-2017.