Tin tức - Sự kiện

  • Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2013
  • Chính quyền đô thị phải phục vụ tốt hơn cho nhân dân
  • Hơn 6 ngàn học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh 2014
  • Gần 500 đoàn viên thanh niên tham gia hiếu máu tình nguyện
  • Xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Canada
  • Nâng cao năng lực hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của thành phố
  • Sớm giải quyết hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 800 hộ người có công
  • Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với phát triển bền vững
  • Du lịch vẫn tiếp tục là hướng phát triển hàng đầu trong năm 2014
  • Đoàn doanh nghiệp TP.Nagoya (Nhật Bản) tìm hiểu đầu tư tại Đà Nẵng